Gemi ve Genel Olarak Gemilerin Sınıflandırılması

Denizcilikte genel olarak, su üzerinde hareket eden ve bu eylemde makinelerini kullanan, belirli bir amaca yönelmiş olan araçlara gemi (Vessel) denir. Bu tür teknelerin kullanılma alanları çok çeşitli olduğundan, kanun ve tüzüklerde değişik gemi açıklamaları yapılmıştır.
 Örneğin,
 (Türk Ticaret Kanunu, Madde 816) ''Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemi sayılır.''
 (4922 sayılı denizde can ve mal koruma hak. kanun) ''Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemi denir.''
  Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi gemi teknesinde ilk amaç bir eylem için yapılmış olmasıdır. Günümüzde çok çeşitli yapılan gemiler aslında ulaştırmanın bütün gereklerini yolunca karşılamak için yapılmışlardır. Genel olarak gemi terimi ile belirtilen deniz üniteleri her gün yeni bir uygulama ile şekil değiştirerek karşımıza çıkmaktadır. Deniz endüstrisinin gelişimi, bir zamanlar yelkenli gemiden buharlı gemiye geçmekte kararsız davranan denizci çevrenin davranışlarının aksine, yeni modeller üzerinde büyük bir istekle sarılmayı zorunlu kılmaktadır. Konvansiyonel bir gemi tipi artık tarihe karışmak üzeredir.
  Gemi tiplerini çeşitli faktörlere göre sınıflamak mümkündür. Günümüzde gemiler, amaçları ve yapıları yönünden çok değişik tiplere bürünmüşlerdir.Aşağıda gemi tipleri geniş bir sınıflama ile verildikten sonra önemli tipler hakkında açıklamalar yer alacaktır.